Welkom

Bijles Amsterdam! verzorgt bijlessen aan huis voor middelbare scholieren en voor studenten in het Hoger Onderwijs. Met veel plezier bieden wij ondersteuning aan leerlingen zodat ze weer met voldoende kennis, inzichten, zelfvertrouwen en plezier naar school gaan.

Voortgezet Onderwijs

Wiskunde                      Economie                                       Biologie
Natuurkunde
Management&Organisatie
Scheikunde

Basisschool

Nederlands
Rekenen